Historiek: 60 jaar Ostend Judo Club 2009

2020: 60 jaar Ostend Judo Club

Ostend Judo Club wordt in 1959 opgericht. Initiatiefnemer en één van de medestichters is Henri Opdedrynck, die tevens de eerste voorzitter wordt.

Na een paar jaar, in 1964, zorgt Henri Opdedrynck er als bemiddelaar voor dat de verschillende Oostendse clubs waaronder Ostend Judo Club, de judoclub van de Scouts, de judoclub van het Zeewezen e. a. samensmelten tot één grote familie. De naam van de club blijft Ostend Judo Club en ze telt maar liefst 116 leden.

De eerste locatie van de club is het stadhuis van Oostende waar nu de verkeersbrigade is. Nog in 1964 start Jacques Martens, nog niets vermoedend van zijn latere betekenis voor deze club, als veertienjarige jongen met judo. Niet alleen Jacques Martens maar ook Robert Van De Walle start, als tienjarige, in de Ostend JudoClub.

In 1965 smelt Ostend Judo Club samen met Judo Club Kata (Karate van Marcel Swinnen) maar die wordt enkele jaren later weer afgesplitst omdat het te moeilijk wordt. In dat zelfde jaar wordt Ostend Judo Club een vereniging zonder winstgevend doel met als voorzitter nog steeds Henri Opdedrynck. Vanaf 1967 neemt de club haar intrede in de Koninklijke Paardenstallen, die inmiddels omgetoverd waren tot sportcomplex. Hier is men nu nog steeds gehuisvest. In hetzelfde jaar van de intrede in het sportcentrum beginnen ook de dames zich te roeren. Nogmaals in 1967 wordt Staf Lauwreins 2de op de Europesekampioenschappen te Rome en 5de op het wereldkamp in de U.S.A. Hij ontvangt tevens de trofee voor sportverdienste van de stad Oostende die voor de eerste maal wordt toegekend.

1969 Op haar tiende verjaardag viel OJ.C. de eer te beurt om de Europese kampioenschappen in te richten.

In dat zelfde jaar verovert Roland Vandebroucke de bronzen medaille op de Europese kampioenschappen voor beloften te Berlijn. West-Vlaanderen wordt Belgisch kampioen met zes van de tien judokas die behoren tot Ostend Judo Club : Staf Lauwereins, Fernand Smis, Jacques Martens, Roland Vandenbroucke, Joris Lestaeghe en Andrien Lauwereins.

In 1971 komt Robert Van De Walle, toen nog lid van O.J.C., voor het eerst in de actualiteit door de bronzen medaille te veroveren bij de beloften op de Europese kampioenschappen te Napels.

In 1973 richt de club voor de tweede maal Europese kampioenschappen in, dit maal voor juniores. Twee leden van O.J.C, vertegenwoordigen België: Robert Van De Walle en Yvan Vanhove.

1974 start Dalila Sterckx met judo bij O.J.C.

1977 wordt Henri Opdedrynck ere-voorzitter en Jacques Martens voorzitter tot op heden. In dat zelfde jaar verlaat Robert Van De Walle Ostend Judo Club en transfereert naar judoclub Ippon Namur. Staf Lauwereins verlaat het judo.

Ex-O.J.C.lid Robert Van De Walle wordt Olympisch kampioen in 1980. Op de Spelen te Moskou verovert hij goud in de categorie 95kg.

Dalila Sterckx zet zich in 1980 voor het eerst in het internationaal zonnetje door op de Europese kampioenschappen te Udine in Italië de vijfde plaats weg te kapen. In 1983 wordt ze verkozen tot 1ste sportlaureaat van de Stad Oostende.

1984: Ostend Judo Club viert haar 25-jarig bestaan, een zilveren jubileum. De feestelijkheden starten met een officiële ontvangst op het stadhuis. Sportschepen Daniels heet de talrijke judokas (voor de gelegenheid in kimono) welkom en wijst op het uitzonderlijke van zon ontvangst: "Niet iedere club wordt in deze economische moeilijke tijden met een officiële ontvangst vereerd. Ostend judo Club wel. Ik som daar drie redenen voor op. Ten eerste omdat het een club is met standing gebaseerd op een zeer goede structuur. Het feit dat een club het in onze tijden vijfentwintig jaar uithoudt is daar een bewijs van. Vooral omdat de club gesticht werd op een moment dat het judo in ons land nog geen grote bekendheid bezat. Ten tweede omdat het een Oosterse sport betreft, dus moeilijk voor ons Westerlingen. Ten derde omdat ik de volharding die de judokas moeten bezitten om het tot iets te brengen in hun sport bewonder. Het betreft een sport waarvoor geweldig veel zelfdiscipline nodig is De Schepen herinnert ook aan de rijkdom van Ostend Judo Club. Hier doelt hij natuurlijk niet op de clubkas, maar wel op de uitzonderlijke prestaties die de leden van de club in het verleden behaalden, en nu nog steeds behalen. Schepen Daniels noemt Ostend Judo Club dan ook een club met wereldfaam. Om tot zo'n club te komen heeft men nood aan een degelijk bestuur. Vandaar huldewoorden van de Sportschepen in de richting van de stille werkers die onder leiding van voorzitter Jacques Martens wekelijks reuze-arbeid verzetten. Verder besluit Jacques Martens met te verklaren dat het goed is om eens terug te blikken op een rijk verleden,maar dat de toekomst voor de deur ligt en aan de jeugd hoort, die zich verder moet inspannen om er nog eens succesvolle 25 jaar bij te doen.

In dat zelfde jaar wist Dalila Sterckx tijdens de wereldkampioenschappen te Wenen door te dringen tot de kwartfinales. In 1985 krijgt ze Trofee van Sport verdienste in Oostende. Heden ten dage zijn de ogen vooral gericht op Dennis Decleer. Jacques Martens over Denis Decleer: Lauwereins, Smis, Vandebroucke, Van De Walle, Vanhove,Martens, Peene, Sarrazijn, Sterckx, Decleer en we vergeten er wellicht nogmaakten allen deel uit van de Belgische vertegenwoordiging op Europese en wereldkampioenschappen. In de schoot van O.J.C, werden reeds minstens 55 zwarte gordels gevormd. Ostend Judo Club is zowat de moederclub van alle andere judoclubs uit de streek.Alle lesgevers uit de clubs van de kuststreek en ver daarbuiten, kregen hun opleiding in Oostende. Ostend Judo Club is er dan ook trots op dat zij aan de basis ligt van zoveel judo-activiteiten buiten de eigen club om .

1988 Verbouwingenworden opgestart in Ostend Judo Club die o.a. ons trainingsoppervlakte vergroot.Dalila, wordt in 1989 Belgisch kampioen en dit voor de tiende maal in de gewichtsklasse onder de 52kg. We kunnen gerust stellen dat Dalila in haar categorie tot de wereldtop behoorde. In hetzelfde jaar wordt Jacques Martens Internationaal scheidsrechter en Vicky Wouters Belgisch Kampioen. De Club neemt deel aan enorm veel competities en raapt hopen medailles. Ontelbare schoolsportdagen worden georganiseerd en ook aan de sportkampen van de stad verlenen wij steeds onze ondersteuning.

1994 Jacques Martens wordt 6deDAN

1998 Dennis De Cleer wordt voor de Vijfde keer Belgisch Kampioen en draait internationaal mee.

1999 Thierry Clauw wordt internationaal scheidsrechter

2000 Het nieuwe Logo van Ostend Judo Club wordt ontworpen door één van onze leden nl Stefan Decoster.Tevens worden er verschillende jeugdstages georganiseerd onder leidingvan Dalila Sterckx in eigen midden.

2003 Jacques wordt 7de Dan en behoort tot één van de hoogste graden in België.

2004 Dalila Sterckx behaalt 6de Dan.Jeugdwerking wordt verder uitgebreid, stages worden georganiseerd gedurende bijna alle schoolvakanties;initiatielessen worden aangeboden.

2007 Start met Kleuter judo pakketten,aangeboden onder een speelse vorm, volledig aangepast en opgesteld naar een concept van en door Dalila.

2008 Thierry wordt Wereldscheidsrechter.

Gedurende de voorbije Jaren weet Ostend Judo Club telkens verscheidene medailles te behalen op de Belgischekampioenschappen, Dennis, Vicky, Steve Roose, Dimitri, Ann, Merel, An, Anthony, Linsey, Wendy, Shaunny, Marléne, Yentl, Jordy, Steven, en zij die we onterecht zouden vergeten zijn.En natuurlijk de talrijke vrijwilligers die tijdens al die jaren hun steentje hebben bijgedragen.

2020 60 jaar OSTEND JUDO CLUB met nog steeds als Voorzitter en Hoofdtrainer Jacques Martens.

Onder zijn leiding alleen zijn er ongeveer ... zwarte gordels gevormd. Met de graadverhogingen erbij komen we aan ...

Wordt ongetwijfeld vervolgd....

Volg ons op

OJC: MENU